Hantering av personuppgifter på Alströmergymnasiet

Här hittar du all information om hur personuppgifter hanteras på Alströmergymnasiet

Vid Alströmergymnasiet i Alingsås kommun behandlas elevers, och i vissa fall
vårdnadshavares, personuppgifter för ändamålet att bedriva utbildningsverksamhet enligt skolförfattningarna.

Blankett