Skolledning

dennis [dot] pavlovic [at] alingsas [dot] se (Dennis Pavlovic)
Utbildningschef

Telefon: 0322-61 65 12

annica [dot] steneld [at] alingsas [dot] se (Annica Steneld)
Rektor sektor 1

Telefon:0322-61 65 18
Ansvarar för: Ekonomiprogrammet (EK) och Gymnasiesärskolan (GS)

awaz [dot] karim [at] alingsas [dot] se (Awaz Karim)
Rektor sektor 2

Tfn: 0322-61 72 98

Ansvarar för: Bygg- och anläggningsprogrammet inklusive lärlingsutbildningen (BA) El- och energiprogrammet (EE) och Teknikprogrammet (TE) samt Gymnasieingenjörsutbildningen (TE4)

maria [dot] solerius [at] alingsas [dot] se (Maria Solérius)
Rektor sektor 3

Telefon: 0322-61 64 94

Ansvarar för: Barn- och fritidsprogrammet (BF) Humanistiska programmet (HU) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) och Vård- och omsorgsprogrammet (VO) samt resurslärare. 

kjell [dot] hemmingsson [at] alingsas [dot] se (Kjell Hemmingsson)
Rektor sektor 4

Telefon:0322 - 61 65 23

Ansvarar för: Estetiska programmet (ES) Handels och administrationsprogrammet (HA) Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) samt Naturvetenskapsprogrammet (NP)

daniel [dot] larsson [at] alingsas [dot] se (Daniel Larsson)
Rektor sektor 5

Telefon: 0322 - 61 63 21

Ansvarar för: Elevhälsoteamet, Introduktionsprogrammen (IM) Kommunala Aktivitets Ansvaret KAA (Din Väg)