IKT i skolan

I det beslut som Europaparlamentet tog i december 2006 fastslogs att digital kompetens är en av åtta nyckelkompetenser för Europas befolkningar. IKT är den term som används i detta dokument, där K står för ordet Kommunikation, IKT betyder därmed "Information och Kommunikations Teknologi"

I Alingsås ska elever och pedagogisk personal ska ha tillgång till en modern och väl fungerande IKT-miljö. Teknikens syfte är att stötta den enskilda elevens måluppfyllelse och underlätta lärarnas administration och pedagogiska vardag. 

  • På Alströmergymnasiet skall elever mötas av en teknik och ett användande av denna teknik som motsvarar den som finns i samhället i övrigt.

  • I sin skolvardag skall de komma i kontakt med lärresurser som ställts till skolans förfogande av myndigheter, museer och institutioner och andra aktörer.

  • Eleverna skall genom eget dagligt handhavande genomföra redovisningar som innehåller hantering av ljud, bild och annan multimedial teknik.

  • IKT skall användas för att individualisera undervisningen.

Kontaktperson: Malin Erlandsson, IKT-samordnare, Alströmergymnasiet
tfn: 0322-61 65 06.