Vad händer efter gymnasiesärskolan?

Under ditt sista år på gymnasiesärskolan arbetar vi tillsammans med din utslussning. Vi samarbetar i nätverk med Arbetsförmedlingen och kommunens LSS-insatser. I samtal och möten planerar vi för din framtid vad beträffar arbete/sysselsättning.
 

Praktik och APL

Om du går på individuellt program kan du praktisera på daglig verksamhet eller annan arbetsplats. Längden och omfattningen av praktiken prövas individuellt och kan se mycket olika ut.
 
En del i utbildningen på gymnasiesärskolans nationella program är Arbetsplatsförlagt lärande (APL). Läs mer om APL på Skolverkets hemsida.
 
Genom att uppleva en arbetsplats från insidan lär du dig något om hur miljön kan se ut, vilka krav som ställs och vad arbetet innebär. Du får möjlighet att utveckla och träna på de grundkunskaper du fått i skolan, lära känna nya människor och träna din förmåga att samarbeta. Du kan praktisera eller göra APL på ett privat företag, hos en förening, inom kommunens verksamheter och daglig verksamhet.
 
Om du vill veta mera kontakta gärna

Gun Hansson, APL-samordnare för nationellt program,
gun [dot] hansson [at] alingsas [dot] se  telefon 0322-616785
eller
Lena Corin-Andersson, praktiksamordnare för individuella programmet, lena [dot] corin-andersson [at] alingsas [dot] se, telefon 0322-616793