Hotell, restaurang och bageri

Hotell, restaurang och bageri är ett yrkesinriktat program. Efter avslutat program ska eleverna ha kunskaper för arbete med t.ex. service, matlagning och bakning samt för hantering av färskvaror och livsmedel.

Utbildningen ska utveckla elevernas färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom hotell, restaurang och bageri. Utbildningen ska även utveckla elevernas kunskaper om service och bemötande inom besöksnäringarna samt färdigheter i matlagning, bakning och servering. Vidare ska utbildningen utveckla elevernas kunskaper om livsmedel, hygien, näringslära, specialkost för olika ändamål och ansvarsfull alkoholservering. Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om besöksnäringen som helhet med fokus på kost och logi samt deras förståelse för kundernas förväntningar på service och bemötande. Inom programmets olika verksamhetsområden genomförs flertalet arbetsuppgifter i samverkan med andra. Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga att samarbeta, men även utveckla deras förmåga att arbeta självständigt. Utbildningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att planera, genomföra och avsluta arbetsuppgifter med hänsyn till kvalitet, säkerhet, miljö och ekonomi.

Programgemensamma ämnen

  • Bageri- och konditorikunskap
  • Hotell
  • Livsmedels- och näringskunskap
  • Måltids- och branschkunskap
  • Service och bemötande

Exempel på programfördjupningar

  • Bageri
  • Entreprenörskap
  • Hem- och konsumentkunskap
  • Mat och butik
  • Matlagning

Arbetsplatsförlagt lärande ingår i programmet.

 

Tillhörande information