Fastighet, anläggning och byggnation - lärling

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation passar dig som är intresserad av att arbeta med t ex  tillsyn, underhåll och resparationer av fastigheter  och byggnader både inomhus och utomhus. Det är viktigt att du tycker om att arbeta med service och att du trivs med att möta människor.

Lärling

Utbildningen på Programmet för fastighet, anläggning och byggnation är till största delen förlagd på en arbetsplats, s k lärlingsutbildning. Läs mer om lärlingsutbildning på Skolverkets hemsida.

Programgemensamma ämnen

  • Bygg och anläggning
  • Fastighetsskötsel
  • Service och bemötande

Exempel på programfördjupningar

  • Bygg och anläggning
  • Entreprenörskap
  • Hem- och konsumentkunskap
  • Fastighetsskötsel
  • Material och verktyg
  • Service och bemötande
  • Skötsel av utemiljöer

Om du vill veta mer om programmet kan du läsa i Skolverkets information, se den bifogade filen nedan.

Tillhörande information