Eleverna har mattelektion

Om nationella program - Gymnasiesärskolan

De nationella program som kommer att erbjudas på skolan höstterminen 2017 är följande.

 • Administration, handel och varuhantering (även lärling)
 • Estetiska verksamheter
 • Hotell, restaurang och bageri

Ett nationellt program består av delarna gymnasiesärskolegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen, programfördjupning, individuellt val samt gymnasiesärskolearbete.

Gymnasiesärskolegemensamma ämnen

Inom alla programmen finns en grupp av ämnen som är lika oavsett vilket program du väljer. Dessa ämnen är

 • Svenska
 • Engelska
 • Matematik
 • Idrott och hälsa
 • Estetisk verksamhet
 • Samhällskunskap
 • Religionskunskap
 • Historia
 • Naturkunskap

Programgemensamma ämnen och programfördjupning

Detta är de ämnen som hör till just det nationella program som du har valt. Läs mer om vilka ämnen som erbjuds inom respektive program på vår skola genom att klicka i menyn till vänster på sidan.

Vi kan också samverka med andra program på Alströmergymnasiet och kanske hitta möjligheter för dig där, inom olika ämnen.

Arbetsplatsförlagt lärande

En del av din utbildning på ett nationellt program är arbetsplatsförlagd, så kallad APL. Skolans APL-samordnare har nära kontakt med din handledare på arbetsplatsen.

Mer om gymnasiesärskolan

Vill du veta mer om gymnasiesärskolan hänvisar vi till Skolverkets hemsida och gymnasiesärskola.se

 

Tillhörande information