Om gymnasiesärskolan

På gymnasiesärskolan får du en utbildning anpassad efter dina intressen och förutsättningar. Du får kunskaper och gör erfarenheter som hjälper dig att få ett så rikt och självständigt liv som möjligt. När du lämnar skolan har du fått hjälp ut till arbetslivet, fortsatta studier eller annan sysselsättning. Detta läsår har vi ca 35 elever på skolan.

Individuell studieplan

Alla elever på skolan får en individuell studieplan. I den dokumenteras din utbildning och din kunskapsutveckling.

Delaktighet och inflytande

När du går på gymnasiesärskolan får du hjälp och stöd med att ta ansvar för din egen utbildning och att göra egna val.

 

Skolan deltar i Alströmergymnasiets programmöten och skolkonferenser. Det är ett bra sätt att lära sig förstå demokrati i praktiken och få möjlighet att vara delaktig i skolans utveckling. Föräldrar hålls informerade och är alltid välkomna.

Programmen

På gymnasiesärskolan vid Alströmergymnasiet finns individuellt program och tre nationella program:  Administration, handel och varuhantering, Estetiska verksamheter samt Hotell, restaurang och bageri samt  Mer information om programmen finns i menyn till vänster.

Gemensamma resurser

Skolans rektor arbetar nära personal och elever. Vi har personal som hjälper till med utslussning när skoltiden börjar ta slut. Skolan har även tillgång till SYV, specialpedagoger, skolsköterska och kurator.