Försäkring och regler

 bifogat dokument kan du läsa om hur ditt barn försäkras under skoltid 

Observera att olycksfallsförsäkringen endast gäller om skada uppstår under ordinarie verksamhet i skolan, under resa till och från skolan eller andra aktiviteter anordnad av skolan såsom skolresa eller på praktikplats.

Vid skada ring 0521 - 27 30 00