Försäkring och regler

Olycksfallsförsäkring

 bifogat dokument nedan kan du läsa om hur ditt barn/ungdom försäkras.

Nytt för i år är att olycksfallsförsäkringen gäller Heltid, dvs gäller under hela dygnet såväl skoltid, fritid som arbetstid, för undomar på gymnasiet och gymnasiesärskolan

Vid skada ring 0521 - 27 30 00

Allsriskförsäkring digitalt skolverktyg

Nedan kan du läsa de fullständiga villkoren för de digitala låneverktygen.