Uttagningen till NIU-fotboll pågår

Vecka 3 pågår andra och sista uttagningen till höstterminens antagning till NIU-fotboll. Ett 50-tal har sökt till de 22 platser som skolan förfogar över nästa läsår. Den ungefärliga fördelningen är ca 70% pojkar och 30% flickor. Enligt Kjell Johansson och Jonas Sjöberg, NIU-instruktörerna, ser man inte bara på skickligheten utan även ambitionsnivån är viktig. Man har kontakt med de sökande elevernas hemmaklubbaroch deras tränare men självklart samtal även med de sökande som kan komma ifråga om deras individuella ambitionsnivåer.
Under vecka 4 kommer de som antagits att få ett besked om detta.

Utbytet med Trollhättan

Det årliga utbytet med Magnus Åberggymnasiet i Trollhättan är förlagd till vecka 47. Våra NIU-fotbollstjejer och killar åker tillsammans med Kjell och Jonas dit för gemensamma träningar, föreläsning, och vänskapsmatcher. Ett populärt inslag i NIU-fotbollsutbildningen.

 

1 december är sista dag för att anmäla sitt intresse att delta i NIU-fotbollsutbildningen för nästa ärs blivande ettor. Uttagningar kommer att äga rum under december och januari.
21 november 17.00-20.00 har Alströmergymnasiet "Öppet hus" och då finns Kjell och Jonas på plats i skolans cafe´för att besvara frågor om NIU-forboll.

 

----------------------------