Alingsås skolor lyfts av Skolverkets generaldirektör

Den 15 mars så kommer Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson till Alingsås för att inspirera och inspireras av personal inom skolans värld.

— Vi är glada att Peter vill ta sig tid att komma till Alingsås. Det blir en fin möjlighet för oss att få lyssna in vad Skolverkets generaldirektör brinner för och vilka frågor han vill driva framöver. Vi får möjlighet att delge Peter hur skolvardagen ser ut här i Alingsås och så vill vi förstås få information om Skolverkets mest aktuella frågor, säger Rachel Törnell som är kommunens verksamhetschef för grundskolan och grundsärskolan.

Inspirerar både lärare och rockstjärnor

Peter Fredriksson är i grunden lärare i svenska och historia, och som svenskalärare uppmuntrade han gärna eleverna att skriva dikter och läsa poesi. En av de som satt där i bänkraderna var artisten Håkan Hellström. Den kända låtskrivaren har i flera intervjuer hyllat Fredriksson som en stor inspiratör. Nu ska alltså läraren som blev generaldirektör inspirera här i Alingsås; denna gång runt 40 av våra medarbetare, som är inbjudna till förmiddagsträffen som hålls på Grand Hotell.  

Lyfter frågan om lärarsamarbeten

Bland några av frågorna som engagerar Fredriksson finns den om det kollegiala lärandet, alltså hur personalen inom skolans värld kan hitta metoder för att samarbeta mer sinsemellan. Han har tidigare lyft frågan om hur ämneslärare i länder som är framgångsrika när det gäller utbildning samarbetar mycket mer än i Sverige. Han har även framhållit vikten av ett pedagogiskt ledarskap med fokus på det som händer i klassrummet.

Skolverkets uppdrag

Skolverkets arbete utgår från regeringens instruktion till myndigheten och det här är en del av det de arbetar med:

  • Genomför fördjupade studier, gör analyser och tar fram statistik om förskolan och skolan. Ansvarar för det svenska deltagandet i internationella studier.
  • Stödjer utvecklingen och förbättringsarbetet i förskolan och skolan.
  • Erbjuder fortbildning för förskolans och skolans personal.
  • Utfärdar legitimationer för lärare och förskollärare.
  • Administrerar och fördelar statsbidrag till verksamheter som är berättigade att söka bidrag.