Eric Magassa, The Lost Series, Göteborg 2018
Eric Magassa, The Lost Series, Göteborg 2018, © Eric Magassa / BuS 2019

Vernissage Eric Magassa 23 mars

Lördagen den 23 mars öppnar Alingsås konsthalls nya utställning Eric Magassa - Tell Me A Tale of Lies. Vernissagen pågår kl 10-14, och invigs kl. 12 av Per Palm, ersättare i Kultur- och utbildningsnämnden, i konstnärens närvaro. Varmt välkomna!

    – Det jag tycker mest om med Eric Magassas konst att verken öppnar upp för frågor snarare än att de presenterar ett påstående, säger Greta Vocar, utställningsproducent på Alingsås konsthall.

Eric Magassa utforskar frågor om identitet och dess koppling till minnen och platser. Han använder olika tekniker; måleri, collage, skulptur, men också fotografi och rörlig bild. Figurativa och abstrakta element möts och överlappar varandra. Objekt och artefakter som för länge sedan förlorat sin ursprungliga mening aktualiseras och ges nya sammanhang. Masken är återkommande i många av verken, både som föremål och som gräns.  

    – I det pågående fotografiska arbetet The Lost Series, som är ett av verken som vi har förmånen att få se i Alingsås, så utforskar Magassa upplevelser och föreställningar om ”den andre” genom att själv agera framför kameran som en främmande gestalt i olika miljöer, berättar Greta vidare.

 Genom att sammankoppla faktorer som tid, rörelse och historia skapas en värld av komplexitet och motsägelser, skönhet och fara. Magassa har tagit sig an hela utställningsrummet och besökarna kommer att få träda in i en konsthall som är allt annat än den vanliga vita kuben. 

Läs mer på Kulturhusets webb!