Slottsruin

De äldsta delarna av slottet är från 1100-talet medan slottet i övrigt är från 1550-talet. Tre salar varav två med välvda tak, samt en pelarsal är vad som finns kvar under tak.

I slottsruinen och parken arrangeras olika evenemang som exempelvis konstutställningar, medeltidsfestivaler m. m. Ruinen hyrs även ut till bröllop och liknande.