Kulturreservat

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2010 att bilda Kulturreservatet Gräfsnäs slottspark.

Reservatet är ca 12 ha och omfattar slottsruinen, vallgraven, slottsparken, badplatsen, området med hembygdsstugor, alléer men inte området vid museijärnvägen Anten - Gräfsnäs Järnvägs station med omgivande parkmark.

Reservatet invigdes söndagen den 12 september 2010 av landshövding Lars Bäckström.

Tillhörande information