Gräfsnäs historia

Enligt traditionen skall ett medeltida hus funnits på samma plats där slottet senare uppfördes. Arkeologer kunde vid utgrävningarna på 1930-talet konstatera att slottets södra del rymde rester av en medeltida byggnad. Även markradarundersökningar 2009 har påvisat spår efter förmodade medeltida lämningar.

Enligt en annan tradition skall Gräfsnäs ha sitt ursprung i borgen Loholmen i sjön Antens nordligaste vik. Loholmen
 
Ägaren till Loholmen, greve Sten Eriksson Leijonhufvud fick på 1550-talet tillstånd att byta till sig mark i närheten, varför det är troligt att byggnadsmaterial från Loholmen kom till användning vid uppförandet av Gräfsnäs slott.
 
Sten var gift med Ebba Lilliehöök som födde elva barn. En dotter, Margareta, gifte sig med Gustav Vasa och blev Sveriges drottning.
 
Gräfsnäs slott var en av de största slottsanläggningarna i Västergötland. Ebba Månsson Lilliehöök förvaltade efter makens död 1568 slottet fram till 1571.
Gräfsnäs förblev under kommande år i släktens ägo.
 
År 1634 brann Gräfsnäs ned till grunden. Vid återuppbyggnaden förändrades borgen från försvarsborg till magnifikt senrenässansslott. Slottet förblev i släkten Leijonhufvuds (senare Lewenhaupt) ägo fram till 1724.

 

Läs mer om historien och myterna i dokumentet nedan.