Nolhaga Parkbad öppet som vanligt

Information till följd av covid-19: Vi får många frågor om Nolhaga Parkbad och berättar därför att Alingsås friskvårdsanläggning Nolhaga Parkbads verksamhet fortsätter som vanligt.

Alingsås kommun fortsätter att följa händelseutvecklingen gällande utbrottet av coronaviruset, covid-19. Vi följer alla de rekommendationer som Folhälsomyndigheten ger efter att de höjt risken för allmän smittspridning av coronaviruset covid-19 till mycket hög.

Läs mer här!