Kulturhusets evenemang ställs in tillsvidare

För att minska risken för smittspridning av coronaviruset, covid-19, ställs kulturhusets evenemang in tills vidare. Information om vår verksamhet uppdateras löpande.

Läs med på kulturhusets webbplats!

 

Alingsås kommun följer folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Läs mer https://www.alingsas.se/omsorg-hjalp/coronavirus-covid-19