"Alternativa försvarsåtgärder" av Kanslibyrån
"Alternativa försvarsåtgärder" av Kanslibyrån

Kanslibyråns "Alternativa försvarsåtgärder" på konsthallen

Lördagen den 25 januari kl. 10-14, slås dörrarna upp till en ny spännande vernissage på Alingsås konsthall. Kanslibyråns utställning ”Alternativa försvarsåtgärder” ifrågasätter rådande samhällsordning kring effektivisering, produktivitet och mätbarhet.

    — Vi för en slags konstnärlig kamp i vardagen, där rationalitet, lydnad och effektivitet ifrågasätts på ett både publikt och personligt plan, säger John Huntington.

Kanslibyrån är en aktivistgrupp och konstnärlig institution som består av Per-Arne Sträng (f.1976) och John Huntington (f.1981). Konstnärerna gör aktioner i vardagen som de sedan dokumenterar med fotografi.

    — Vår konst är ett motstånd kring konsumtion, byråkratisering och inlåsning i olika fack, säger Per-Arne Sträng. Dagens samhälle är inte hållbart - men vad kan man själv göra för att förändra och förbättra, fortsätter han.

    — Aktionerna är småskaliga och vardagsnära normbrott, en slags subtil förskjutning av ens egna vardagslunk, för att ställa viktiga frågor, fortsätter Huntington. Tanken är att öppna upp nya perspektiv och vidga blicken; är det så här jag vill leva?

Hos Kanslibyrån det normala är en illusion, en dimridå som skapas av oss alla och upprätthålls av vår fåfänga, brist på självkänsla och strävan efter att passa in. I utställningen visas verk ur Kanslibyråns drygt tolv år långa verksamhet, där besökaren bland annat får se konst som laddar vardagliga situationer och föremål med en mänsklig snarare än maskinell närvaro. 

    — Den strävan efter rationalitet som präglar nästan alla delar av livet och samhället, kan få kontraproduktiva följder i vår relation till oss själva, men också till våra medmänniskor, menar Per-Arne Sträng. 

    — Vi vill lyfta irrationalitet och trots som viktiga begrepp att handla efter, fyller Huntington i. Genom att istället vara improduktiv, ineffektiv och agera utan en tydlig målbild så skapas en osäkerhet hos omgivningen menar vi – men det är också ett sätt att se sig omkring, att möta platser och människor och rentav förhöja vardagen, avslutar han.

Varmt välkomna på vernissage lördagen 25/1 kl. 10-14! 
Kl. 12.00 inviger Rebecka Gustin, vice ordförande i Kultur- och utbildningsnämnden, utställningen därefter följer ett kortare samtal med John Huntington och Per-Arne Sträng, Kanslibyrån.

Program under utställningen

- Konstnärssamtal, torsdag 6/2 kl. 17.30.
- Konst till kaffet, onsdag 19/2 kl. 11.00.
- Lina Ekdahl, poet, gör ett framförande i dialog med Kanslibyråns utställning torsdag 5/3 kl. 17.30.