Utegymet i Nolhagaparken

Utegym i Nolhaga och på Noltorp

Sedan sommaren 2014 finns ett utegym i Nolhagaparken. Gymet ligger i anslutning till ett motionspår och består av åtta olika maskiner/redskap.
Maskinerna fungerar så att man använder sin egen kroppsvikt som belastning.

Utegymet i Noltorp invigdes 2018 och är ett samarbete mellan Alingsåshem, Alingsås kommun och Boverket. Gymet består av sex stationer som tillsammans tränar alla delar av kroppen. Det finns övningar att göra som passar både för nybörjare och vana motionärer. Stationerna är tillgänglighetsanpassade och det finns övningar som kan utföras i rullstol.

Det ligger på gräsytan vid Citrongatan 16-22 och platsen är belyst under kvällstid.