Foto på Brunnshusallén

8 Brunnshusallén

Vandringen ner till Brunnsparken från Norra Ringgatan går genom Brunnshusallén. Allén var planterad i samband med byggnation av Brunnshuset. Gamla foton visar att allén, som var en blandallé, gått över öppna fält. En blandallé innebär att det är olika sorters träd som ingår, och inte bara en art som vi är mer vana vid att se idag. Brunnshusallén har totalrestaurerats 1996. Nya träd har planterats för att bilda en ny blandallé bestående av skogslönn, dubbelblommande hästkastanj, rödek och parkalm. Precis innan man går ner i Brunnsparken passerar man det gamla Brunnshuset.