Foto plantering vi trapporna mellan torgen.

3 Lilla torget

På 1750-talet tillkom Lilla torget som plats men iordningsställdes inte förrän på 1860-talet. Ursprungligen var det en sankmark intill Lillån. Torget var uppställningsplats för bussar till den omgivande landsbygden fram till 1965, då det byggdes om. Idag används delar av båda torgen som parkering.

Båda torgen och en del omgivande gator byggdes om år 2002-03. Lilla- och Stora torget fick då en enhetlig inramning av oxel, Sorbus intermedia, som är en tålig, helsvensk art som egentligen bara finns i Sverige.

I Lilla torgets nordöstra hörn ligger ”Speakers corner” som invigdes 2004. Tanken är att detta ska ses som en mötesplats som uppmuntrar till samtal, diskussion och dialog. Den konstnärliga utsmyckningen på talarpodiet är gjord av keramikern Åsa Berndtsson. Precis intill står en bronsbyst av industrimannen Charles Hill som startade Alingsås Bomullsväfveri 1862. Denna placerades här i samband med att torgen invigdes hösten 2002.

Ner mot ån finns granittrappor. Vid sidan finns planteringar med olika vårblommor och sommarblommor beroende på årstid. Dessa trappor kom till vid ombyggnaden som slutfördes 2003 och används flitigt av alingsåsbor soliga dagar.

Varje onsdag och lördag är det torghandel på Lilla torget.