Åmanska parken med dess almar och lindar.
Åmanska parken med museet och museiparken i bakgrunden

1 Åmanska parken

Åmanska parken ligger centralt vid hotellet, järnvägsstationen, Kulturhuset med bibliotek och Estrad Alingsås.

Parken invigdes i samband med Lights in Alingsås 2013.

Det är en mötesplats med vackra karaktärsträd, planteringar, effektbelysning och öppna stråk.

Växter och utsmyckning

I parken finns ett antal trädarter representerade. Några exempel är alm, lind, hästkastanj, kaukasisk vingnöt, skogsek och ginkgo. Sedan julen 2015 står en utsmyckning i form av en hjort i parken, den påminner om Alingsås satdsvapen och är belyst vintertid. Myrtrentry är planterat runt den.

 

Historia

Parken var en privat trädgård innan den blev en del av Alingsås busstation. I början av 1990-talet flyttades busstationen från denna plats till väster om järnvägsstationen.

Under våren 2013 fattade samhällsbyggnadsnämnden beslut om nytt namn på parken, som tidigare kallades Hotellparken. Parken heter nu Åmanska parken.

Kvarteret Bandvävaren, som ligger intill parken, ägdes från 1860-talet till 1950-talet av en familj som hette Åman. De ägde även grönområdet i söder, nuvarande Åmanska parken, som i folkmun då kallades Åmans park.