Foto. Tollsjön Hjortmarka natureservat. Tillgänglighetsanpassad brygga.
Tollsjön Hjortmarka natureservat. Tillgänglighetsanpassad brygga.

Naturreservat

Naturreservat är ett av de viktigaste sätten att för framtida generationer bevara den fina naturen och den biologiska mångfalden i Sverige.

Information om naturreservaten i Alingsås kommun hittar du i länken nedan.

Tillhörande information