Lotteriredovisning

Alla lotterier i Sverige styrs av lotterilagen

På lotterinspektionens hemsida finns mer information om lotterier och de lagar, förordningar, villkor och allmänna råd som styr lotteriverksamheten.

Kontakt och närmare information ges av Lena Eriksson telefon, 61 65 93.

Efter genomfört lotteri skall det redovisas till lotterikontrollanten som utsetts av kultur- och fritidsförvaltningen. En kontrollantavgift skall betalas om 3% på nettoinkomsten av lotteriet.

Ansökan om lotteritillstånd skickas till: Kultur & Fritid, 441 81Alingsås.

Ansökan om registrering för lotteri § 17, lotterilagen

Redovisning av lotteri enligt § 17, lotterilagen

E-tjänst
Tillhörande information
Blankett