Verksamhetsbidrag / närvarokort

Bidraget är tänkt att stödja föreningar som erbjuder aktivitet till barn, ungdom och folkbildning.

1. Bidrag för aktiviteter riktat till åldrarna 7 – 25 år

Verksamhetsbidraget för åldrarna 7-25 år följer Riksidrottsförbundets riktlinjer med undantag av verksamhet för människor med funktionsvariationer över 25 år.

Bidraget består av bidrag för gruppaktivitet, deltagartillfälle samt 1 ledare/ grupp. En gruppaktivitet ska pågå i minst 60 minuter, ledas av minst en ledare utsedd av föreningen och bestå av minst tre och högst 30 övriga deltagare, gruppaktiviteten ska innehålla en gemensam samling och avslutning.Aktiviteten leds av ledare över 13 år, när föreningen närvaroregistrerar aktiviteten erhåller föreningen 1 ledarstöd /gruppaktivitet.

Deltagarstöd utgår för deltagare som under kalenderåret aktiviteten genomförs, fyller lägst 7 år och högst 25 år. För ledare, för vilken stöd utgår enligt första stycket, utgår inte deltagarstöd.

Förening ansluten till Riksidrottsförbundet ansöker bidraget via deras verksamhetssystem. 

Ansökan:
25 augusti för perioden 1 januari – 31 juni
25 februari för perioden 1 juli – 31 december.

Utbetalning: oktober och april

2) Bidrag till folkbildning

Studieförbund, folkhögskola och SISU kan årligen alternativt på 3-årsbasis skriva överenskommelser om verksamhet. Bidraget bygger på tre kriterier.

Samverkan i angelägna verksamhetsområden antagna av kultur- och fritidsnämnden.

Bemanning på plats i kommunen.

Antal studietimmar och deltagare.

Överenskommelser ska skrivas senast 1 mars då också föregående överenskommelse ska utvärderas och redovisas.

Blankett