Föreningsbidrag till pensionärsföreningar

Föreningar som har lokal anknytning till Alingsås kommun kan söka bidrag hos vård och äldreomsorgsnämnden.

Som villkor gäller att föreningens verksamhet har en nära anknytning till frågor som direkt berör nämndens målgrupper och att föreningen har en aktiv medverkan i det frivilligarbete som utvecklas i nämndens regi.

Ansökan om föreningsbidrag ska vara nämnden tillhanda senast den 1 april varje år.

Kontakt:

Andreas Hasselteg, 0322 61 67 91 andreas [dot] hasselteg [at] alingsas [dot] se Vård och äldreomsorgsförvaltningen

Ansökningsformulär

Du hittar ett ansökningsformulär här nedan. 

Du kan även skriva ut den ansökningsblankett som finns här nedan, fylla i den och skicka till:

Vård- och äldreomsorgsförvaltningen
Kungsgatan 9
441 81 Alingsås

Blankett