Föreningsbidrag till pensionärsföreningar

Föreningar som har lokal anknytning till Alingsås kommun kan söka bidrag hos vård och omsorgsnämnden.

Som villkor gäller att föreningens verksamhet har en nära anknytning till frågor som direkt berör nämndens målgrupper och att föreningen har en aktiv medverkan i det frivilligarbete som utvecklas i nämndens regi.

Ansökan om föreningsbidrag ska vara nämnden tillhanda senast den 1 april varje år.

Kontakt:

Ann-Sofie Bengtsson, 0322 61 60 09 ann-sofie [dot] bengtsson [at] alingsas [dot] se Vård och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsförvaltningen
Kungsgatan 9
441 81 Alingsås

E-tjänst
Blankett