Att vara medlem i en förening

Föreningslivet i Sverige är stort varierat och aktivt.

Hur kommer det sig? Vad är det som gör människor engagerar sig och är medlemmar i föreningar? Här hoppas vi att du kan få svar på dessa frågor.

Föreningslivet - en fantastisk mötesplats

Föreningslivet är öppet för alla. Det betyder att alla människor har rätt att vara med i en förening. Där engagerar du dig i något du tycker är viktigt, intressant och roligt. Samtidigt lär du känna en massor med andra som liknande intressen.

Föräldrar är viktiga i föreningen

För att en verksamhet för barn och unga ska fungera krävs att föräldrar och andra vuxna ställer upp och hjälper till i föreningen. Det kan innebära att  köra tex till en match eller tävling, delta vid en utflykt, eller ställa upp som tränare eller ledare. Dessa insatser är viktiga för att föreningen där medlemmarna arbetar frivilligt på sin lediga tid.

Motiverade ledare och tränare

Det må röra sig om ridning, schack, fotboll eller lägerverksamhet - i bakgrunden finns alltid ledare eller tränare som stödjer och motiverar de unga. De avsätter sin tid och tar på sig ett ansvarsfullt ledaruppdrag på ideell basis. Dessutom är de viktiga förebilder för de unga. Självfallet spelar tränare och ledare en central roll i våra föreningar.

Föreningen lever tack vare sina medlemmar

Medlemmarnas engagemang och aktiviteter är föreningarnas hjärta. För ekonomin är deltagaravgifterna och de årliga medlemsavgifterna viktiga. Dessa är stommen i föreningens ekonomi. Ibland kan föreningarna också söka stöd från kommunen och andra instutitioner. Pengarna behövs till bland annat hyra av lokaler och utrustning.

Medlemmarna är med och bestämmer

Ideella föreningar är demokratiskt uppbyggda. Det betyder att du som medlem kan vara med och diskutera och besluta om verksamheten. En gång om året har föreningen ett årsmöte där medlemmarna bestämmer om verksamhet och ekonomi. Dessutom väljs vilka som skall vara med i föreningens styrelse. Personerna i styrelsen ansvarar för föreningens löpande verksamhet fram till nästa årsmöte. Styrelsen ser också till att man i föreningen följer stadgarna som är skrivna regler om föreningens verksamhet.

I Alingsås finns många idella föreningar

Några föreningar i Alingsås bildades för över hundra år sen , andra betydligt senare. Merparten bedriver någon form av idrott. Det finns även kulturföreningar som bedriver musik, teater, dans mm. Därutöver finns till exempel frilufts-, religösa- och scoutföreningar samt föreningar som arbetar med mänskliga rättigheter och miljöfrågor.

Mer information

Kontakta föreningssamordnaren tel 0322-61 64 48 eller skicka e-post till kultur [dot] utbildning [at] alingsas [dot] se