Tjejloppet
Tjejloppet

Föreningslivet i Alingsås

Alingsås finns ca 350 föreningar som sysslar med all möjlig sorts aktivitet exempelvis, idrott, musik, pensionärsverksamhet, friluftsliv, kultur, hjälp- och stöd, opinion m.m. Du kan hitta din förening via Alingsås föreningsregister till höger på denna sidan.

En förening är en sammanslutning som har stadgar och en styrelse. Verksamheten bygger på ett ideellt engagemang.

Ett rikt föreningsliv är, för kommunen och den enskilda människan, viktig för att kunna finna platser och verksamheter som berikar fritiden ur ett folkhälsoperspektiv, det är nyttigt för både kropp och själ. Verksamheterna som föreningar bedriver vänder sig till alla åldersgrupper, kön, nationalitet m.m. Det finns allt från babysim till matlagningskurser för pensionärer att välja på.

För barn och unga mellan 7-20 år genomfördes 2009 i genomsnitt, ca 75 aktiviteter per dag.

Vill du och dina vänner bilda en förening?

Läs foldern här nedanför.

Tillhörande information