Taxa/avgift för kommunala lokaler och idrottsplaner

Generellt gäller: Ungdomspris t o m 20 år. Seniorpris över 20 år. 

Sporthallar

Nolhagahallen A, Bjärkehallen A, Östlyckehallen A, Stadsskogshallen

Ungdom träning: 115 kr/tim
Ungdom match: 160 kr/tim
Senior träning: 200 kr/tim
Senior match: 290 kr/tim

Förhyrare utom Alingsås kommun; träning 260 kr/tim, match 385 kr/tim

Alströmerhallen, Bjärkehallen B, Ingaredshallen, Ängabohallen

Ungdom träning: 95 kr/tim
Ungdom match: 130 kr/tim
Senior träning: 155 kr/tim
Senior match: 215 kr/tim

Förhyrare utom Alingsås kommun; träning 185 kr/tim, match 280 kr/tim

Gymnastiksalar

Badminton 2 personer: 75 kr/tim
Ungdom träning: 75 kr/tim
Senior träning: 145 kr/tim

Förhyrare utom Alingsås kommun; 170 kr/tim

Bordtennis (Östlyckehallen) 

1 bord, ungdom: 50 kr/tim, 2-5 bord = priset för gymnastiksal (se ovan)

1 bord, senior: 60 kr/tim, 2-5 bord = priset för gymnastiksal (se ovan)

 

Bollplaner

Alströmer, Noltorp och Gerdsken konstgräs:

Planerna är bokningsbara för föreningar kvällar och helger under hela året. Under skoltid disponerar Alströmergymnasiet Alströmervallen mellan kl. 8-16. Vid samtliga skollov är planen bokningsbar för föreningar må-fre kl. 8-16.30. Se taxor nedan.

Normaltaxa:
Senior träning/match: v.40-v.17 325 kr/tim,  v.18-v.39 160 kr/tim
Ungdom träning/match: v.40-v.17 215 kr/tim,  v.18-v.39 110 kr/tim

Specialtaxa på obekväma tider v.34-v.23:
Alla åldrar:  kl. 16-16.30 0 kr/tim
Ungdom: kl. 16.30-17.30 110 kr/tim
Senior: kl. 22-22.30 110 kr/tim

Taxa vid sommarlov v.24-33:
Senior: kl. 8-16.30 160 kr/tim
Ungdom: kl. 8-16.30 110 kr/tim

Taxa vid sportlov, påsklov, höstlov, jullov:
Senior: kl. 8-16.30 160 kr/tim
Ungdom: kl. 8-16.30 110 kr/tim

Omklädning: Träning: Gratis  Match: 100 kr/tillfälle
Omklädning bokas alltid, även vid träning.

Möteslokaler

Aulor/matsalar (per hyrestillfälle) 825 -4 120 kr per tillfälle
Pris lämnas vid förfrågan

Information och bokning: Lokalbokningen tfn. 0322-616 174

Alströmergymnasiets matsal bokas via receptionen 0322-61 65 00

Alströmerteatern bokas via telefon 0322-616575

 

Arena Elva

Konferens Elva

Taxa 1 Ungdomsföreningar, 100 kr/tim

Taxa 2 Föreningar, studieförbund & kommunala förvaltningar, 150kr/tim 

Taxa 3 Lokala företag och externa kunder, 200 kr/tim

Scen Elva

Pris lämnas vid förfrågan.

Information och bokning: Claes Andreasson tel: 0734 269 840, claes [dot] andreasson [at] alingsas [dot] se