Uthyrningsregler, faktura- och betalningsvillkor, jourtelefon

Uthyrningsregler samt faktura- och betalningsvillkor

Läs mer i bilagorna:
Uthyrningsregler för kommunala lokaler.
Faktura- och betalningsvillkor. 

Jourtelefonnummer

Om det blir problem med något under tiden du hyr lokalen, ring något av telefonnumren som finns i bilagan nedan.