Kontakt

Sim- och sporthallsföreståndare

0322- 61 70 49

Lokalbokning

0322- 61 61 74, 0322- 61 62 04