Flugsvamp

Ödenäs - Ömmern

Ett naturskönt område som är klassat som riksintresse för naturvård och friluftsliv. Ödenäs by ligger på en hög, lång och smal ås, bildad av inlandsisen, med utsikt över skog och sjöar. I detta fina vandringsområde finns varierande ängs- och hagmarker som delvis ramas in av imponerande stengärdsgårdar. Sjösystemet i området är utmärkt för kanotpaddling.