Mellbydalen


Ligger i den norra delen av kommunen och domineras av de öppna jordbruksmarker som omger Mellby. Dalen utgör ett inbjudande, varierat och kuperat odlingslandskap med blandlövskogar och hassellundar. På dalens östra sida leder en lättgången stig upp på Väsåsaberget med hänförande utsikt.