Motionsspår Nolhagaområdet

Elljusspår Nolhaga

Motionsspår elljus Nolhaga

Motionsspåren i Nolhaga är alla belysta och går genom det natursköna Nolhagaområdet. Följ markeringarna som är målade på träden utmed spåren.

En karta med områdesbeskrivning och spårens längd är placerad utanför Nolhagahallen, Nolhaga allé. Naturligtvis kan du börja och sluta din promenad eller joggingtur var som helst utmed spåren.

Spårens färgmarkering och längd

Grönt spår 1 500 meter
Gult spår 2 800 meter
Rött spår 4 200 meter
Blått spår 4 600 meter

Karta

Javascript is required to view this map.