Nolhaga djurparks historia

Tropikhuset byggdes redan år 1931 av Otto Hudersson med flera. Sparbanken i Alingsås bidrog med pengar så att bygget kunde starta. Det byggdes för att hysa övervintrande simfåglar och ett par knölsvanar. Under andra världskriget nyttjade armén Tropikhuset som ammunitionslager.

 

 Ungefär ett decennie efter att kriget tagit slut, mitten av 1950-talet, startade allt upp på nytt av två djur- och naturintresserade herrar; Gösta Ström och Ingvar Andreasson. Mycket tid tillbringades i Nolhaga park och mycket arbete krävdes för att röja sly och klippa gräs. Detta för att göra plats för nya fågeldammar och djurhus. Nolhaga djurparks vänner, en stödförening, grundades och så småningom kunde man anställa personal för att sköta verksamhetens drift. Stödföreningen var verksam de första sex åren då driften sköttes helt ideellt.

 

Tropikhuset öppnades för allmänheten och på den tiden kunde man få komma in och skåda bland annat marsvin, babianer, markatter, krokodiler, agamer, sköldpaddor och tukaner för en entréavgift av 1 krona för vuxna och 50 öre kronor för barn. År 1960, anlände de första fyrfota djuren till parken från Skansen, de två egyptiska getterna, skänkta av Lions. Året därpå införskaffades ett par dovhjortar och en shetlandsponnyhingst, genom anslag från Sparbanken i Alingsås och Lions club.

 

I januari år 1961 tog Alingsås kommun över ansvaret för djurparken och 1983 blev fritidsförvaltningen ansvarig. Idag drivs Nolhaga djurpark av Kultur- och fritidsförvaltningen, avdelning Sport&Rekreation.

 

Barnens lantgård

Byggnaderna vid Barnens lantgård består av två hus. Regementet I15 i Borås byggde de båda husen under andra världskriget för att de skulle användas som mobiliseringsförråd. Djurparken fick först överta det mindre huset mot att man reparerade staketen runt den stora ladan. I slutet av 1980-talet ville inte försvaret ha kvar anläggningen och då fick djurparken även överta den större ladan. Någon gång under 1990 startades Barnens lantgård av fritidsförvaltningen. Arbetsledare i djurparken var då Lars Arkblad.

 

I början av 2000-talet renoverade man den vänstra delen av lantgården. De djur som fanns i lantgården då var getter, får, minigrisar och hönsfåglar. I den mindre ladan och i hagarna utanför fanns åsnor, hästar och på lite senare tid även kor.

 

Under första halvåret 2010 helrenoverades Barnens lantgård och djuren fick större och fräschare boxar och två inhägnader för kaniner och höns byggdes på gårdsplanen. Även gårdsplanen gjordes iordning med nytt grus och nya klätterträd. Våren 2011 byggdes en grishage utanför lantgården.