Göingegetter
Göingegetter

Får, getter

Fåren hittar du i hagarna på väg till Barnens lantgård och göingegetterna vid lantgården och bredvid lekplatsen. Betesplatserna varierar eftersom djuren flyttas runt lite då och då. Kom och titta. Får och getter ingår i ett bevarandeprojekt för hotade svenska lantraser.

Värmlandsfår     Föreningen Svenska Allmogefår

Göingeget          Föreningen Allmogegeten