Sävelången - Ingareds badplats

Badplatsen i Ingared är utrustad med brygga och hopptorn, toalett, sopkärl och grillplats. Parkering i närheten av badplatsen.

Ingareds badplats är registrerat som EU-badplats av Alingsås kommun. Läs mer om badet i bilagan Badvattenprofil nedan.

Under havochvatten.se/badplatser finns information om badplatsen och sommartid om badvattnets kvalitet.

Karta

Javascript is required to view this map.