foto väveribron
Väveribron med polishuset i bakgrunden.

Väveribron renoveras

Renoveringen av Väveribron vid polishuset påbörjas den 8 januari och beräknas vara klar i mitten av februari. Bron är i nuvarande utförande från 1968 och är sliten och i stort behov av upprustning.

Bland annat kommer betongpelare, balkar, dammluckor och stödmur att repareras. Även räckena på bron kommer att bytas ut och kompletteras med extra räcken ovanpå i stål samt anslutande räcken på landfästen.

För att kunna utföra vissa moment så har Gerdsken tappats extra mycket på vatten under en period för att sen kunna minska på flödet under några dagar då man kommer att ägna sig åt gjutningsarbeten med mera. Arbetet kommer att påbörjas 8 januari  och beräknas pågå en dryg månad.