Västra stambanan – perrongförlängning och vändspår

Västra Stambanan är en av de mest trafikerade järnvägssträckorna i landet. Det finns en stor efterfrågan på utökad persontrafik, till exempel mellan Alingsås och Göteborg. För att möta detta ska sträckan Alingsås–Göteborg trafikeras med längre tåg.

Två nya vändspår byggs nu så att pendeltågen ska kunna vända utan att korsa motriktad trafik. Dessutom byggs en ny plattform på södra sidan om stationsområdet. Vändspår är en av Trafikverkets åtgärder på Västra stambanan som syftar till att kunna öka antalet tåg under högtrafik.

Här kan du läsa mer om hur parkeringsplatserna i anslutning till spårområdet kommer att påverkas under ombyggnationen. 

Kontaktperson på Trafikverket

Projektledare Anders Bjers, tfn 010-123 04 04.

Mer information

Läs mer om den pågående detaljplanen

Läs mer om Trafikverkets projekt