Foto, 42:an i höjd med Järnhandeln
Arbetet startar i höjd med järnhandeln strax efter bron med slutmål i höjd med 42:ans gatukök.

VA-arbete utförs på 42:an i Sollebrunns centrum

Från 22 maj kommer trafiken stängas av i en riktning på 42:an i Sollebrunn, med start i höjd med Järnhandeln strax efter bron. Trafiken kommer att fördelas med hjälp av trafikljus.

VA-arbetet startar 15 maj, dock kommer trafikavstängning inte behöva ske förrän 22 maj.

VA-arbetet utförs på en sträckning genom Sollebrunn på 42:an, Alingsåsvägen-Trollhättevägen. Arbetet startar i höjd med järnhandeln strax efter bron med slutmål i höjd med 42:ans gatukök. VA-arbetet kommer att pågå under hela året med uppehåll vid semestertider.

VA-arbetet utförs på grund av att vatten- och dagvattenledningar behöver förbättras och kommer därför att bytas ut.

Vi är medvetna om att arbetet kommer att medföra störningar för dig i trafiken och tackar på förhand för tålamod och överseende.

Kontakt

Dan Andersson, driftstekniker, telefon: 0322-61 65 54