Foto, 42:an i höjd med Järnhandeln
Arbetet startar i höjd med järnhandeln strax efter bron med slutmål i höjd med 42:ans gatukök.

VA-arbete utförs på 42:an i Sollebrunns centrum

Från 22 maj har trafiken stängts av i en riktning på 42:an i Sollebrunn, med start i höjd med Järnhandeln strax efter bron. Trafiken fördelas med hjälp av trafikljus.

VA-arbetet utförs på en sträckning genom Sollebrunn på 42:an, Alingsåsvägen-Trollhättevägen. Arbetet startar i höjd med järnhandeln strax efter bron med slutmål i höjd med 42:ans gatukök. VA-arbetet kommer att pågå under hela året med uppehåll vid semestertider.

VA-arbetet utförs på grund av att vatten- och dagvattenledningar behöver förbättras och kommer därför att bytas ut. Främst är det de dagvattenledningar som sträcker sig på båda sidor om 42:an som är i akut behov av omläggning. Det då befintliga betongrör på delar av sträckan har alvarliga sprickor och behöver åtgärdas omgående.

Arbetet kommer att medföra störningar för dig i trafiken och som boende i arbetets närhet. Vi tackar på förhand för tålamod och överseende. Vi är medvetna om att trafikljus hittills inte fungerat alldeles perfekt men vi jobbar tillsammans med Svevia för att det ska fungera bättre.

Dagvattenledningens huvudstråk byter sida och fortsätter utmed ICA väster om väg 190. För att kunna utföra den korsningen kan det bli tal om nattarbete.

Kontakt

Vid eventuella problem med trafikljuset är du välkommen att kontakta Trafikverkets kundtjänst. Telefon: 0771-921 921