Trafiksäkerhet för skolbarn

Samhällsbyggnadskontoret tillsammans med elever, lärare och rektorer ser löpande över säkerheten på skolvägar i Alingsås och åtgärdar de fel och brister som upptäckts. Utöver de riskplatser som identifieras så visar det sig att eleverna ofta väljer ”fel” väg till och från skolan. Med vägledning av de beskrivningar av sin skolväg som eleverna gör, konstateras att det ofta väljs en väg med stora risker istället för ett alternativ som är betydligt säkrare.

Grundskolans elever har vid flera tillfällen fått beskriva sin skolväg i ett digitalt verktyg som är specialanpassat för detta ändamål.