Trafikregler

Gångfartsområde

Hur vet jag om en gata är ett gångfartsområde eller inte?

Ett gångfartsområde är alltid skyltat med nedanstående vägmärken och det har inget att göra med vilken ytbeläggning, granithällar, gatsten eller asfalt, som finns på gatan. Se hur skylten ser ut på bild till höger.

I Alingsås stadskärna och i Ingared finns gångfartsområden. För ett gångfartsområde gäller följande regler.

Inom ett gångfartsområde får fordon framföras under vissa vilkor.

  • Fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart. Med gångfart avses en hastighet som är anpassad till normal gånghastighet, alltså mycket låg fordonshastighet.
  • Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser. Sådana parkeringsplatser är särskilt markerade och skyltade, exempelvis platser för rörelsehindrade.
  • Fordonsförare har väjningsplikt mot gående. Bilister och cyklister med flera skall alltså lämna gående företräde.
  • När en förare lämnar ett gångfartsområde, då har föraren också väjningsplikt mot varje fordon vars kurs skär den egna kursen. Här gäller alltså inte den så kallade högerregeln.

Detta är ett exempel på trafikreglering som kan förekomma i Alingsås kommun. För ytterligare information om trafikregler och vägmärken besök Transportstyrelsens hemsida, se nedan.
 

Tillhörande information