Trafik och infrastruktur

2019-05-13
Just nu pågår arbetet med stensättning av Drottninggatan från Nygatan till Östra Ringgatan samt Östra Ringgatan från Drottninggatan till Norra Ringgatan. Hela arbetet beräknas vara klart i september.
Gång- och cykelväg vid Gerdsken
2019-04-30
Som ett led i arbetet med satsningar på förbättrad och ökad gång- och cykeltrafik i staden, har Alingsås kommun sedan 2017 räknat fotgängare och cyklister som passerar en fast räknepunkt på Gerdskastigen.