Lokala trafikföreskrifter

Trafikföreskrifter är beslut på vilka särskilda trafikregler som gäller på vissa platser eller inom vissa områden. För alla trafikregler som avviker från de generella reglerna ska de finnas föreskrifter som talar om vad som gäller. Det kan till exempel handla om hastighetsbegränsningar, parkeringsförbud, tidsbegränsningar på parkeringar eller gångfartsområden. 

Alla kommunens trafikföreskrifter finns publicerade på STFS, svensk trafikföreskriftssamling, som kan nås via Transportstyrelsens hemsida:

Föreskrifterna kan sökas både på gatunamn eller via karta.

Tillhörande information