Gatubelysning

Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för att det finns belysning på våra gator och vägar. Vi har genom avtal anlitat Alingsås Energi som huvudman för detta. Det innebär att Alingsås Energi äger och förvaltar all gatubelysning inom Alingsås tätort, Hemsjö, Ingared och Västra Bodarna.

Felanmälan

Felanmälan görs till Alingsås Energi när det gäller ovanstående områden. När det gäller gatubelysning i Gräfsnäs, Sollebrunn, Stora Mellby och Magra vänder du dig till Bjärke Energi.

Tillhörande information