Cykelkarta Alingsås kommun

Gång- och cykelbanorna är utmärkta på kartan och det finns även symboler utplacerade för cykelservice, cykelpumpar, cykelparkeringar samt information om stadskärnans tillgänglighetsanpassning. Vi har även lagt in Alingsås första huvudstråk för cyklister på kartan.

Vår förhoppning är att cykelkartan ska komma till nytta och glädje för alla er som älskar att cykla eller gå!

Cykelkartan är utgiven av enheten för trafik och planering i Alingsås kommun.

Vid utskrift, skriv ut i A3 för läsbarhetens skull.

Tryckt cykelkarta finns att hämta på turistbyrån, rådhuset och Sveagatan 12.