Trafikplan för Alingsås Stad

Syftet med Trafikplan för Alingsås Stad är att underlätta en utveckling mot ett långsiktigt hållbart samhälle.

Trafikplanen ska beskriva hur trafiknäten i staden bör utformas för att bättre klara sina respektive uppgifter. Den ska utgöra underlag för at kunna ta beslut i specifika trafikfrågor för att skapa en attraktiv, trygg, säker och hälsosam miljö i Alingsås. Trafikplanen ska ligga till grund för kommunens åtgärdsplanering. Trafikplanens principer ska också beaktas i planarbete.

Trafikplanen godkändes av Kommunfullmäktige 2012-06-20.