Den vita bron i Nolhaga
Den vita bron i Nolhaga

Parker och grönområden

Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för skötsel av parker, planteringar, blomsterurnor, grönytor, träd och lekplatser som finns på kommunens mark.

Tillhörande information