Foto på lekande barn vid Enehagens lekplats
Enehagens lekplats

Lekplatser

Barn behöver lekbara miljöer. En bra lekplats stimulerar fantasin och sätter igång barnens leklust och används ofta som samlingspunkt för barn och vuxna.

För ytterligare information om lekplatser i Alingsås kommun, klicka här.

Tillhörande information