Torghandel Lilla torget.
Torghandel Lilla torget.

Torg och allmänna platser

Samhällsbyggnadskontoret har i uppdrag att planera, anlägga, driva och underhålla kommunens gatunät, parkeringsplatser och övriga allmänna platser såsom torg, parker och naturmark med fokus på trafiksäkerhet, tillgänglighet, trygghet, variationsrikedom och en för invånarna i övrigt god miljö.

För information om torg och allmänna platser, se vänstermenyn.